KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

BÀI BÁO
KHOA HỌC

Danh mục các bài báo khoa học
Click Here

QUY ĐỊNH
QLKH

Quy định về khoa học công nghệ
Click Here

ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU

Danh mục các đề tài, nghiên cứu khoa học
Click Here

VĂN BẢN
BIỂU MẪU

Cung cấp các thông tin cần biết cho các cựu sinh viên
Click Here

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Toàn cảnh Hội nghị Chương trình Hội nghị về Nghiên cứu Khoa học (NCKH) dành cho sinh viên khoa Tiếng

Chiều ngày 21/2/2023, theo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Ngoại ngữ nhằm thúc đẩy và nâng

Với mục đích tổng kết công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên thuộc Bộ môn Tiếng Nga

Hiểu rõ vai trò của công nghệ thông tin đem lại giá trị cho quá trình giảng dạy và học

(SFL-TNU) Sáng ngày 31/10/2022, Hội thảo “Chính sách dựa trên minh chứng và giáo dục đại học: Thực trạng, thách

Nhằm tìm hiểu và áp dụng các hoạt động và trò chơi mô phỏng trong giảng dạy nhằm giúp sinh

chương trình, dự án nghiên cứu

Dự án Increase

Xây dựng năng lực sáng tạo thông qua việc đào tạo giảng viên cho các cơ sở giáo dục, xã hội và doanh nghiệp – INCREASE

Dự án MOTIVE

(Monitoring Trends In Vietnamese Graduates Employment)
“Theo dõi tình trạng việc làm của sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp”
Xem chi tiết

Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020

Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ

MỘT SỐ TRẢI NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

SFL MENU x