KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

BÀI BÁO
KHOA HỌC

Danh mục các bài báo khoa học
Click Here

QUY ĐỊNH
QLKH

Quy định về khoa học công nghệ
Click Here

ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU

Danh mục các đề tài, nghiên cứu khoa học
Click Here

VĂN BẢN
BIỂU MẪU

Cung cấp các thông tin cần biết cho các cựu sinh viên
Click Here

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Ngày 19/4/2024 tới, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) sẽ tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày

Nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học (NCKH), đồng thời giúp cán bộ, giảng viên

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên và Đại học Bách khoa Laguna, Philippines, ngày 10/5/2023 tại

Ngày 29/3/2023, Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học (NCKH)

Từ ngày 21/3/2023 – 24/3/2023, 03 diễn giả đến từ Đại học Công nghệ Opole, Ba Lan và Đại học

Toàn cảnh Hội nghị Chương trình Hội nghị về Nghiên cứu Khoa học (NCKH) dành cho sinh viên khoa Tiếng

chương trình, dự án nghiên cứu

Dự án Increase

Xây dựng năng lực sáng tạo thông qua việc đào tạo giảng viên cho các cơ sở giáo dục, xã hội và doanh nghiệp – INCREASE

Dự án MOTIVE

(Monitoring Trends In Vietnamese Graduates Employment)
“Theo dõi tình trạng việc làm của sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp”
Xem chi tiết

Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020

Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ

MỘT SỐ TRẢI NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

SFL MENU x