Hoạt động Khoa học - Công nghệ

Hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên bộ môn tiếng Nga – tiếng Pháp và bộ môn Ngôn ngữ và Văn hoá Phương Đông năm học 2022 – 2023 diễn ra thành công tốt đẹp

Với mục đích tổng kết công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên thuộc Bộ môn Tiếng Nga – Tiếng Pháp và Bộ môn NN&VH Phương Đông năm học 2021-2022, đề ra phương hướng công tác năm học 2022-2023, đồng thời tạo ra...

Hội thảo và tập huấn quốc tế về đổi mới phương pháp giảng dạy đại học nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong thời đại công nghệ 4.0

Trong các ngày từ 21-22/9, Đại học Thái Nguyên phối hợp với Dự án INCREASE tổ chức Hội thảo và tập huấn quốc tế về đổi mới phương pháp giảng dạy đại học nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong thời...
logo ictu

Hội thảo Quốc tế “Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong thời đại công nghệ 4.0”

Hội thảo Quốc tế “Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong thời đại công nghệ 4.0” Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Đại học Thái Nguyên (ĐHTN), Trường Ngoại ngữ tổ chức...

Hội thảo “Sinh viên tốt nghiệp và thị trường lao động”

Trong các ngày từ 18-20/05/2022, dự án “Giám sát xu hướng việc làm của sinh viên Việt Nam sau tốt nghiệp” (MOTIVE) đã tổ chức hội thảo “Sinh viên tốt nghiệp và thị trường lao động”. Hội thảo do Hiệp hội các trường đại học AlmaLaurea chủ...