ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN TRƯỜNG NGOẠI NGỮ

Chi bộ cơ sở Trường Ngoại ngữ (nay là Đảng bộ bộ phận) được thành lập theo Quyết định số 95-QĐ/ĐU ngày 14 tháng 8 năm 2008 của Đảng uỷ Đại học Thái Nguyên, ngày 28 tháng 01 năm 2013 Chi bộ Trường Ngoại ngữ được nâng cấp thành Đảng bộ cơ sở. Theo Quy chế mới về Đại học vùng ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT, từ 5/2014 đến nay, Đảng bộ Trường Ngoại ngữ là đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ cơ sở Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên. Hiện nay Đảng bộ có 8 chi bộ trực thuộc, với 131 đảng viên.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ bộ phận Trường đã trải qua 3 kỳ Đại hội, Đại hội lần thứ III (2020 – 2025) đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 07 đồng chí, do đồng chí Lê Hồng Thắng giữ chức Bí thư. Hơn 10 năm qua là thời gian đầy biến động, thuận lợi và khó khăn đan xen, song Đảng ủy bộ phậnTrường Ngoại ngữ đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của Trường, đã và đang đưa đơn vị vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất trong quá trình xây dựng, phấn đấu, trưởng thành và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, thúc đẩy sự phát triển của Đại học nói chung và của Trường Ngoại ngữ nói riêng.

* Một số thành tích nổi bật:

– Hăng năm, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 98% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Đảng bộ liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu; được tỉnh ủy Thái Nguyên tặng Bằng khen tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liên tục (2009 – 2011) và 5 năm liên tục (2014 – 2018); 100% các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường hằng năm đều đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

DANH SÁCH BCH ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN TRƯỜNG NGOẠI NGỮ, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1

Lê Hồng Thắng

Bí thư

Tiến sĩ

2

Lưu Quang Sáng

Phó bí thư

Tiến sĩ

3

Đặng Thị Thanh Hương

Đảng ủy viên

Tiến sĩ

4

Nông Hồng Hạnh

Đảng ủy viên

Tiến sĩ

5

Nguyễn Thị Minh Loan

Đảng ủy viên

Tiến sĩ

6

Tô Vũ Thành

Đảng ủy viên

Tiến sĩ

7

Phùng Thị Tuyết

Đảng ủy viên

Tiến sĩ