DỰ ÁN QUỐC TẾ
Xây dựng năng lực sáng tạo thông qua việc đào tạo giảng viên cho các cơ sở giáo dục, xã hội và doanh nghiệp - INCREASE

Trong khuôn khổ hợp tác với các đối tác Châu Âu, Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên đang tham gia Dự án: “Xây dựng năng lực sáng tạo thông qua việc đào tạo giảng viên cho các cơ sở giáo dục, xã hội và doanh nghiệp – INCREASE”. Dự án thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2023 với mục đích đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ giảng dạy các phương pháp dạy học tiên tiến ứng dụng các công cụ kỹ thuật số để tối ưu hoá yêu cầu đào tạo theo nhu cầu, giúp người học sau khi tốt nghiệp chuẩn bị tốt hơn tham gia vào thị trường lao động trong thời đại kỷ nguyên số.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

SFL MENU x