Dự án INCREASE

Đoàn Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên tham gia dự án INCREASE tại Cộng hoà Áo

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội, việc xây dựng hình ảnh quốc gia thông qua phát triển khoa học – công nghệ đã trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới. Thúc đẩy hợp tác quốc tế để tăng cường tiềm lực khoa học – công nghệ là một trong những hướng đi của Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu này.

Trong khuôn khổ hợp tác với các đối tác Châu Âu, Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên đang tham gia Dự án: “Xây dựng năng lực sáng tạo thông qua việc đào tạo giảng viên cho các cơ sở giáo dục, xã hội và doanh nghiệp – INCREASE”. Dự án thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2023 với mục đích đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ giảng dạy các phương pháp dạy học tiên tiến ứng dụng các công cụ kỹ thuật số để tối ưu hoá yêu cầu đào tạo theo nhu cầu, giúp người học sau khi tốt nghiệp chuẩn bị tốt hơn tham gia vào thị trường lao động trong thời đại kỷ nguyên số.

Dự án INCREASE là một dự án nâng cao năng lực đào tạo với sự tham gia của các trường đại học, doanh nghiệp tại Châu Âu, Thái Lan và Việt Nam.

Từ ngày 28/3/2022 đến ngày 01/4/2022, Trường Ngoại ngữ – ĐHTN đã cử đoàn đại diện Trường tham gia khoá tập huấn và họp triển khai các hoạt động tiếp theo với các đối tác của dự án INCRASE. Chương trình tập huấn do Điều phối dự án – Trường Đại học Klagenfur tổ chức dành cho các thành viên hưởng lợi của dự án đến từ 2 nước Thái Lan và Việt Nam.

Chụp hình lưu niệm các thành viên tham gia tập huấn

Một buổi tập huấn về kỹ năng lãnh đạo

Tham quan trường nghề du lịch Carinthian (Carinthian Tourism School) tại Thành phố Villach

Chia sẻ: