DỰ ÁN QUỐC TẾ
MOTIVE "Monitoring Trends In Vietnamese graduates’ Employment"

MOTIVE là gì?

Dự án MOTIVE (Monitoring Trends in Vietnamese graduates’ Employment - Đánh giá những xu hướng việc làm của sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp) được tài trợ bởi  Chương trình Eramus + của Liên minh châu Âu EU với sự tham gia của nhiều trường Đại học của Việt Nam, trong đó có Đại học Thái Nguyên mà Trường Ngoại ngữ là thành viên. Một trong các mục tiêu của dự án là hướng đến xây dựng một cơ sở dữ liệu về sinh viên Việt Nam tốt nghiệp và là cầu nối giữa sinh viên với nhà tuyển dụng. Đây là một dự án vô cùng hữu ich, đem lại cơ hội việc làm lớn cho các bạn sinh viên khi tham gia mở tài khoản trên nền tảng VOYAGE của dự án.

Mục đích của dự án: Nghiên cứu thực trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp tại Việt Nam; theo dõi, khảo sát xu hướng và quá trình thích ứng của sinh viên trong thị trường lao động thông qua nền tảng trực tuyến và đưa ra khuyến nghị để đổi mới chính sách đào tạo đại học tại Việt Nam.
Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu chính của dự án là sinh viên tốt nghiệp trong vòng 2-3 năm và khả năng gia nhập vào thị trường lao động của sinh viên.
Đối tượng thụ hưởng của dự án: - Sinh viên/, sinh viên đã tốt nghiệp; - Giảng viên, nghiên cứu viên, kỹ thuật viên; - Các trường đại học Việt Nam tham gia thực hiện dự án; - Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.
Các hoạt động chính của Dự án: - Chuyển giao và tăng cường năng lực sử dụng công cụ công nghệ thông tin. - Thu thập và phân tích dữ liệu sinh viên tốt nghiệp. - Sử dụng dữ liệu thu được định hướng chính sách và chất lượng giáo dục đại học. - Thành lập Trung tâm theo dõi sinh viên tốt nghiệp quốc gia Việt Nam.
Lợi ích của sinh viên khi tham gia hệ thống cơ sở dữ liệu của dự án?

Cơ sở dữ liệu của dự án được xây dựng dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu thu thập được từ việc mở tài khoản và khai báo thông tin trên nền tảng VOYAGE của sinh viên. Cũng trên nền tảng VOYAGE, doanh nghiệp có thể tham gia lựa chọn ứng viên tiềm năng qua bước lựa chọn và lọc hồ sơ. Ngoài ra, sinh viên còn có thể tự do lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với chuyên ngành của mình, tiếp cận với cơ hội việc làm từ 650 doanh nghiệp tại khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và 40.000 doanh nghiệp khác nằm trong mạng lưới các doanh nghiệp của hệ thống.

- Để biết thêm thông tin về dự án, các bạn có thể truy cập website của dự án: www.motive-euproject.net - Page “Dự án MOTIVE Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên: https://sfl.tnu.edu.vn/khoa-hoc-cong-nghe/motive/

Khảo sát xu hướng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp MOTIVE

Với mục tiêu theo sát xu hướng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, từ đó duy trì sự kết nối cựu sinh viên với thị trường lao động, đặc biệt không chỉ có ý nghĩa trong đề xuất những giải pháp chia sẻ gánh nặng việc làm do tác động của COVID 19, mà còn giúp nâng cao chất lượng đào tạo cho các thế hệ sinh viên

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

SFL MENU x