ChatGPT và tác động ChatGPT đến hoạt động báo chí hiện nay

Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học Văn bằng 2

Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học Văn bằng 2

Lễ phát động phong trào “Xanh hóa Vườn trường”

Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hình thức VLVH

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường Ngoại ngữ năm 2023

Lịch công tác tháng 3

Tuyển sinh năm 2023: Ổn định về phương thức, cải tiến về kỹ thuật

Hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa tiếng Anh năm học 2022 – 2023

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2023

1 2 3 138