Sự kiện mới

Đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở

Sáng ngày 14/7/2022, tại Phòng họp 1 - Trường Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của sinh viên Ngô Xuân Hương - Lớp Ngôn ngữ Trung Quốc B - K41. Sau thời gian nghiên cứu, đề tài đã có đủ điều kiện để được thực hiện nghiệm thu.