Thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng Miền Nam 30-4, ngày Quốc tế Lao động 1/5/2023

Thông báo số: 319/TB-TNN, ngày 19/4/2023. Chi tiết xem file dưới đây