Thông báo gia hạn đăng kí Cuộc thi “Tiếng hát Việt – Hàn và Sáng tác lời Việt cho bài hát Hàn Quốc” tại Đại học Thái Nguyên năm 2023