Chương trình, dự án

Hội thảo “Sinh viên tốt nghiệp và thị trường lao động”

Trong các ngày từ 18-20/05/2022, dự án “Giám sát xu hướng việc làm của sinh viên Việt Nam sau tốt nghiệp” (MOTIVE) đã tổ chức hội thảo “Sinh viên tốt nghiệp và thị trường lao động”. Hội thảo do Hiệp hội các trường đại học AlmaLaurea chủ...

Tổng kết Lớp học “Conversation class”

Nhằm để nâng cao kỹ năng giao tiếp cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh, Khoa tiếng Anh Trường Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên đã phối hợp cùng với các chuyên gia tại trường Đại học Hawaii Pacific tổ chức lớp học giao tiếp...

Hội thảo “Cách thức sử dụng dữ liệu khảo sát sinh viên tốt nghiệp để hỗ trợ cải cách quản trị và đảm bảo chất lượng tại trường đại học”

Từ ngày 22/06 đến ngày 25/06/2021, dự án “Giám sát xu hướng việc làm của sinh viên Việt Nam sau tốt nghiệp” (MOTIVE) tổ chức hội thảo “Cách thức sử dụng dữ liệu khảo sát sinh viên tốt nghiệp để hỗ trợ cải cách quản...