Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 01 năm 2023

Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 01 năm 2023