Thông báo tuyển sinh đại học Văn bằng 2 và đại học liên thông tại Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên

Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 và đại học liên thông tại Trường Ngoại ngữ – ĐHTN như sau: