Tin Đề án NNQG 2020

Hội nghị tổng kết công tác thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 giai đoạn 2013 – 2015 và kế hoạch công tác giai đoạn 2016 – 2020

Sáng ngày 27/12/2015 tại phòng họp, Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 giai đoạn 2013-2015 và kế hoạch công tác giai đoạn 2016-2020 của Khoa Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên.

Thực hiện Công văn số 2168/ĐHTN-VPĐA ngày 23/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tổng kết công tác thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 giai đoạn 1 (từ 2013-2015) và kế hoạch công tác giai đoạn 2 (từ 2016-2020), sáng ngày 27/12 /2015 tại phòng họp, Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 giai đoạn 2013-2015 và kế hoạch công tác giai đoạn 2016-2020 của Khoa Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên”.

Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Ban Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 Đại học Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ, Tổ trưởng, tổ phó các tổ trợ lý Khoa Ngoại ngữ, Trưởng, phó các tổ Bộ môn và Các giảng viên ngoại ngữ có trình độ tiến sĩ của Khoa.

Báo cáo tại hội nghị về công tác  thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 giai đoạn 1 (2013-2015) là tham luận của ThS. Nông Hồng Hạnh – Tổ phó Tổ Đào tạo – Khoa Ngoại ngữ sơ kết và đánh giá công tác thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 giai đoạn 2013-2015. TS. Phùng Thị Tuyết – Tổ trưởng Tổ TT-KT&ĐBCL với Báo cáo sơ kết và đánh giá các hoạt động được triển khai theo Đề án “Chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ cho cán bộ giảng dạy và sinh viên tại Đại học Thái Nguyên của Khoa Ngoại ngữ”.

Với vai trò định hướng, điều hành hoạt động của các câu lạc bộ tiếng Anh và tiếng Trung Quốc tại Khoa, ThS. Trần Thị Thu Trang – Phó trưởng bộ môn tiếng Anh và ThS. Nguyễn Thị Hải Yến – Bộ môn tiếng Trung Quốc gửi đến Hội nghị tham luận “Kinh nghiệm triển khai mô hình ngoại ngữ cộng đồng và các hoạt động thực tiễn nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên chuyên ngữ tại Khoa”, “Xây dựng và phát triển mo hình ngoại ngữ công đồng cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung Quốc tại Khoa”.

Qua những báo cáo sơ kết, đánh giá các hoạt động và công tác thực hiện Đề án NNQG 2020 giai đoạn 2013-2015, các tham luận chia sẻ kinh nghiệm đã được các báo cáo viên trình bày tại Hội nghị, đề xuất kế hoạch cho công tác giai đoạn 2, TS. Trần Thị Nhi – Phó trưởng Khoa Ngoại ngữ với tham luận “Phương hướng và kế hoạch thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 đối với tiếng Anh giai đoạn 2016-2020” và tham luận của TS. Lưu Quang Sáng – Phó trưởng Khoa Ngoại ngữ về Kế hoạch công tác thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 giai đoạn 2016-2020 liên quan đến các ngoại ngữ Trung, Pháp, Nga, Hàn, Nhật tại Khoa Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên.

Với các báo cáo, tham luận được trình bày và các ý kiến đóng góp của các đ/c tham dự, Hội nghị đã rút ra kinh nghiệm và đề ra phương hướng mới cho kế hoạch công tác giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó, không chỉ có mỗi tiếng Anh mà có cả các ngoại ngữ khác cũng được thực hiện để nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cả cán bộ, giảng viên và sinh viên. Có xây dựng mô hình điển hình để giúp sinh viên đạt chuẩn đầu ra, có những nội dung trong công tác đổi mới phương pháp giảng dạy, có ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy cho đội ngũ giảng viên,…

Một số hình ảnh tại hội nghị:

TS. Lê Hồng Thắng – Trưởng khoa Khoa Ngoại ngữ phát biểu khai mạc hội nghị

TS. Lưu Quang Sáng – Phó trưởng Khoa Ngoại ngữ tham luận tại hội nghị

TS. Lưu Quang Sáng – Phó trưởng Khoa Ngoại ngữ tham luận tại hội nghị

TS. Tô Vũ Thành trưởng bộ môn tiếng Trung phát biểu tại hội nghị

Chia sẻ: