Đào tạo

Ngày 31-05-2020

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 6 năm 2018

30/10/2018 | 14:41

Thông báo số:298/TB-KNN ngày 29/10/2018.

Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung các học phần ngoại ngữ 2 vào các chương trình đào tạo đơn ngữ trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

12/10/2018 | 11:34

Quyết định số:2113/QĐ-ĐHTN ngày 10/10/2018.

Quyết định về việc công nhận sinh viên trúng tuyển đại học chương trình hai hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

12/10/2018 | 10:58

Quyết định số:2108/QĐ-ĐHTN ngày 10/10/2018.

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 5 năm 2018

31/08/2018 | 15:32

Thông báo số:237/TB-KNN ngày 30/8/2018.

Quyết định về việc công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng, An ninh

03/07/2018 | 15:55

Quyết định số:345/QĐ-TTGDQPAN ngày 26/6/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc ban hành "Quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ hai trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên"

18/06/2018 | 16:25

Quyết định số:327/QĐ-ĐHTN ngày 5/3/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc Ban hành quy định phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học của Đại học Thái Nguyên

11/06/2018 | 15:04

Quyết định số:691/QĐ-ĐHTN ngày 17/4/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 3 bổ sung năm 2018

21/05/2018 | 15:54

Thông báo số:134/TB-KNN ngày 21/5/2018.

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2018

02/05/2018 | 08:55

Thông báo số:111/TB-KNN ngày 24/4/2018.

Thông báo về việc đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2018 - 2019

05/04/2018 | 14:42

Thông báo số:93/TB-KNN ngày 4/4/2018.

Trang 3/10 <12345678910>