Đào tạo

Ngày 26-02-2020

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2018

02/05/2018 | 08:55

Thông báo số:111/TB-KNN ngày 24/4/2018.

Thông báo về việc đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2018 - 2019

05/04/2018 | 14:42

Thông báo số:93/TB-KNN ngày 4/4/2018.

Thông báo công văn về việc xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2017 tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên

26/03/2018 | 08:58

Công văn số:408/ĐHTN-ĐT ngày 19/3/2018.

Quyết định về việc ban hành "Quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ hai trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên"

17/03/2018 | 17:01

Quyết định số: 327/QĐ-ĐHTN ngày 5/3/2018. Chi tiết quy định xem file đính kèm.

Thông báo công văn về việc tổ chức khóa bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh ngắn hạn

02/03/2018 | 08:16

Công văn số:313/ĐHTN ngày 8/2/2018.

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

01/03/2018 | 16:40

Thông báo số:51/TB-KNN ngày 27/2/2018.

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

21/12/2017 | 17:18

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 6 năm 2017

23/10/2017 | 15:31

Thông báo số:263/TB-KNN ngày 23/10/2017

Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời về đào tạo trực tuyến E-learning kết hợp với đào tạo truyền thống tại Đại học Thái Nguyên

09/10/2017 | 08:51

Quyết định số:2107/QĐ-ĐHTN ngày 2/10/2017. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định Ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành/chuyên ngành đào tạo; đình chỉ tuyển sinh/thu hồi quyết định mở ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Đại học Thái Nguyên

02/10/2017 | 16:26

Quyết định số: 1976/QĐ-ĐHTN ngày 19/9/2017. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm.

Trang 3/9 <123456789>