Thông báo Sinh viên

Ngày 14-08-2022

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH VB2 ngành NN Anh, khóa 15B; ĐH VB2 ngành NN Trung K3; ĐH Liên thông ngành SP Anh K2 tại Khoa Ngoại ngữ ĐHTN

02/05/2020 | 17:21

Thông báo số: 686/TB-ĐHTN ngày 24/4/2020. Thông báo và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thu tiền học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH, khóa 1 tại trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh

31/03/2020 | 09:33

Thông báo số:530/TB-ĐHTN ngày 18/3/2020. Chi tiết thông báo và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thu tiền học phí của sinh viên lớp Đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH, khóa 1 tại Trường CĐ Cộng đồng Lai Châu

31/03/2020 | 09:30

Thông báo số:529/TB-ĐHTN ngày 18/3/2020. Chi tiết thông báo và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp Đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy, khóa 2 tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

31/03/2020 | 09:27

Thông báo số:528/TB-ĐHTN ngày 18/3/2020. Chi tiết thông báo và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp Đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH, khóa 3 tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

31/03/2020 | 09:22

Thông báo số: 527/TB-ĐHTN ngày 18/3/2020. Chi tiết thông báo và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viển lớp Đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH, khóa 1 tại Trường Đại học Tây Bắc Sơn La

31/03/2020 | 09:18

Thông báo số: 526/TB-ĐHTN ngày 18/3/2020. Chi tiết thông báo và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp Đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy khóa 13A, 14A, 14B, 15A tại Khoa Ngoại ngữ ĐHTN

31/03/2020 | 09:15

Thông báo số: 525/TB-ĐHTN ngày 18/3/2020. Chi tiết thông báo và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo công văn về việc tiếp tục lùi thời gian người học trở lại trường do dịch bệnh Covid-19

20/03/2020 | 15:14

Công văn số: 89/KNN-CTHSSV ngày 20/3/2020.

Thông báo về việc thu tiền học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020

15/03/2020 | 10:38

Thông báo số: 484/TB-ĐHTN ngày 12/3/2020. Chi tiết thông báo cùng danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo công văn về việc tiếp tục cho lùi thời gian trở lại trường do dịch bệnh Covid-19

12/03/2020 | 10:24

Công văn số: 75/KNN-CTHSSV ngày 11/3/2020.

Trang 9/24 <12...5678910111213...2324>