Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 18-02-2019

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên theo Quyết định số 2146/QĐ-ĐHTN

09/10/2015 | 15:17

Tổ Công tác học sinh sinh viên - Khoa Ngoại ngữ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp theo quyết định số 2146/QĐ-ĐHTN ngày 23/09/2015 vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 13/10/2015.Danh sách kèm theo quyết định 2146 chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp

05/10/2015 | 08:15

Thông báo: Tổ Công tác học sinh sinh viên phát bằng vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần cho những sinh viên đã nộp chứng chỉ chuẩn đầu ra từ tuần 2 tháng 8 và tuần đầu tháng 9 theo quyết định số 2021/QĐ-ĐHTN ngày 14/9/2015. Danh sách sinh viên được cấp bằng theo quyết định 2021 chi tiết xem file đính kèm.

thông báo đăng kí giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và danh sách tốt nghiệp đợt 3

22/09/2015 | 14:45

danh sách tốt nghiệp đợt 3 chi tiết xem file đính kèm

Thông báo về việc phát bằng cho sinh viên nộp đủ chứng chỉ chuẩn đầu ra vào tháng 7 và đầu tháng 8

01/09/2015 | 14:24

Theo quyết định: 1787/QĐ-ĐHTN ngày 24/8/2015. Bắt đầu phát từ ngày 3/8/2015. Phát vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Danh sách cấp bằng chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo đã có bằng tốt ngiệp bổ sung

04/08/2015 | 15:55

đã có bằng tốt ngiệp bổ sung theo quyết định số 1259/QĐ-ĐHTN ngày 29/6/2015 và bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2015 theo quyết định số 1260/QĐ-ĐHTN ngày 29/6/2015.Tổ CT-HSSV phát bằng vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Bắt đầu từ thứ 5 ngày 6/8/2015

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc đại học Thái Nguyên

29/06/2015 | 15:15

quyết định số 1260/QĐ-ĐHTN ngày 29/6/2015

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy

12/06/2015 | 17:21

Quyết định số 733/QĐ-ĐHTN ngày 26/7/2012

Thông báo đã có bằng tốt nghiệp cấp cho sinh viên đủ điều kiện chuẩn đầu ra

26/05/2015 | 17:10

đã có bằng tốt nghiệp cấp cho sinh viên đủ điều kiện chuẩn đầu ra

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học văn bằng 2 hệ chính quy

21/05/2015 | 10:21

Quyết định số 277/QĐ-ĐHTN ngày 19/03/2013

Quyết định V/v công nhận tốt nghiệp cao đẳng (bổ sung) cho sinh viên của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

13/05/2015 | 15:27

quyết định số 2487/QĐ-ĐHTN ngày 23/12/2014

Trang 10/12 <23456789101112>