Cơ sở vật chất

Thư viện

Ngoài thư viện của Nhà trường (Tầng 1, Khu Hành chính), Sinh viên của Trường có thể tra cứu nguồn học liệu phong phú và đa dạng tại Trung tâm học liệu – Đại học Thái Nguyên (nay gọi là Trung tâm số – Đại học Thái Nguyên), là trung tâm hiện đại được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn Quốc tế.

Tòa nhà Trung tâm số

Không gian học tập yên tĩnh, hiện đại

Phòng học đa phương tiện

Chia sẻ: