Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Thái Nguyên, đợt thi tháng 10 năm 2022

Thông báo số: 1753/TB-ĐHTN, ngày 30/9/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.