Quyết định ban hành quy định tạm thời công tác thi, kiểm tra đánh giá học phần bằng hình thức trực tuyến của Trường Ngoại ngữ – ĐHTN

Quyết định số: 2074/QĐ-ĐHTN, ngày 22/11/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.