Cán bộ, giảng viên, NLĐ

Lịch công tác tháng 10

Lịch công tác tuần từ 03/10/2022 đến 9/10/2022. Xem tại đây

Lịch công tác tuần từ 10/10/2022 đến 16/10/2022. Xem tại đây

Lịch công tác tuần từ 17/10/2022 đến 23/10/2022. Xem tại đây

Lịch công tác tuần từ 24/10/2022 đến 30/10/2022. Xem tại đây

 

 

Chia sẻ: