Tin hoạt động Cán bộ, GV

Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra và đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2022 – 2023, phương hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra năm học 2023 – 2024

Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra và đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2022 – 2023, phương hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra năm học 2023 – 2024 Chiều ngày 23/8/2023, Trường...

Chi bộ Phòng Đào tạo và Quản lý người học tổ chức Lễ kết nạp đảng viên và sinh hoạt Chi bộ tháng 7 tại Khu di tích lịch sử Quốc gia TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; thực hiện theo kế hoạch và được sự nhất trí của Đảng bộ Bộ phận Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên, chiều ngày 14/7/2023, Chi bộ Phòng Đào tạo và Quản lý người học...