Đào tạo

Ngày 05-06-2020

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp cho sinh viên văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

30/10/2014 | 09:41

Quyết định số 1908/QĐ-ĐHTN ngày 24/10/2014

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

20/10/2014 | 11:05

Quyết định số 1808/QĐ-ĐHTN ngày 15/10/2014

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

20/10/2014 | 11:01

Quyết định số 1807/QĐ-ĐHTN ngày 15/10/2014

Thông báo tuyển sinh Đào tạo chương trình thứ hai đại học hệ chính quy

29/09/2014 | 10:33

(Đợt 1 năm học 2014-2015)

Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh B2-C1 và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh theo Đề án NNQG 2020 năm 2014

19/09/2014 | 17:12

Thông báo số 1335/TB-ĐHTN ngày 18/09/2014

Thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế HSK đợt 2 năm 2014 tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

16/09/2014 | 17:28

Theo kế hoạch đề ra, Khoa Ngoại ngữ tổ chức thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế đợt 2 năm 2014 vào ngày 14/09/2014

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy (bổ sung) của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

10/09/2014 | 15:38

Quyết định số 1467/QĐ-ĐHTN ngày 04/09/2014

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp đại học liên thông hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

29/08/2014 | 18:04

Quyết định số 1332/QĐ-ĐHTN ngày 20 tháng 8 năm 2014

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

21/08/2014 | 17:31

Quyết định số 1195/QĐ-ĐHTN ngày 05/08/2014

Thông báo V/v đăng ký dự thi chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo khung tham chiếu châu âu

05/08/2014 | 16:28

Thông báo V/v đăng ký dự thi chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo khung tham chiếu châu âu

Trang 7/10 <12345678910>