Đào tạo

Ngày 15-08-2018

Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh B2-C1 và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh theo Đề án NNQG 2020 năm 2014

19/09/2014 | 17:12

Thông báo số 1335/TB-ĐHTN ngày 18/09/2014

Thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế HSK đợt 2 năm 2014 tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

16/09/2014 | 17:28

Theo kế hoạch đề ra, Khoa Ngoại ngữ tổ chức thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế đợt 2 năm 2014 vào ngày 14/09/2014

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy (bổ sung) của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

10/09/2014 | 15:38

Quyết định số 1467/QĐ-ĐHTN ngày 04/09/2014

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp đại học liên thông hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

29/08/2014 | 18:04

Quyết định số 1332/QĐ-ĐHTN ngày 20 tháng 8 năm 2014

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

21/08/2014 | 17:31

Quyết định số 1195/QĐ-ĐHTN ngày 05/08/2014

Thông báo V/v đăng ký dự thi chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo khung tham chiếu châu âu

05/08/2014 | 16:28

Thông báo V/v đăng ký dự thi chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo khung tham chiếu châu âu

Thông báo thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ Quốc tế HSK đợt 2 năm 2014 tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

28/07/2014 | 11:07

Thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ Quốc tế HSK đợt 2 năm 2014 tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

Quyết định về việc công nhận kết quả và cấp chứng chỉ kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, giáo viên trường cao đẳng sư phạm Quảng Ninh

21/07/2014 | 16:48

công nhận kết quả và cấp chứng chỉ kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, giáo viên trường cao đẳng sư phạm Quảng Ninh

Lịch thi tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2014

30/06/2014 | 08:42

Lịch thi tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2014

Hướng dẫn thực hiện quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 và quy định nhiệm vụ của cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi.

27/06/2014 | 08:02

Hướng dẫn thực hiện quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 và quy định nhiệm vụ của cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi.

Trang 5/7 <1234567>