Đào tạo

Ngày 26-02-2020

Thông báo về việc học học phần kỹ năng mềm

21/02/2017 | 07:40

Thông báo số 25/TB-KNN ngày 20/2/2017

Thông báo về việc hướng dẫn thi kết thúc học kỳ I và kế hoạch học kỳ II năm học 2016 - 2017

14/12/2016 | 14:48

Thông báo số 244/ĐT-KNN ngày 09/12/2016

Thông báo về việc thay đổi lịch thi K38, K39 học kỳ I năm học 2016 - 2017

14/12/2016 | 14:40

Thay đổi lịch thi học kỳ I K38, K39.Chi tiết về lịch thi K38, K39, CĐK6 mới xem file đính kèm.

Hội nghị về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

06/12/2016 | 13:21

Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2016, tại phòng họp Khoa, Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN tổ chức “Hội nghị về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo”. Đây là dịp Khoa Ngoại ngữ đánh giá chất lượng công tác đào tạo trong năm học vừa qua (2015 – 2016), sơ kết rút kinh nghiệm những mặt chưa làm được, đề ra các giải pháp cần thực hiện để nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa.

Quyết định về việc cử sinh viên tham gia lớp đào tạo trực tuyến E-learning tại Đại học Thái Nguyên

07/11/2016 | 13:01

Quyết định số 4315/QĐ-ĐHTN ngày 26/10/2016.Chi tiết Quyết định và danh sách đi kèm, xem file đính kèm.

Thông báo về việc học phần kỹ năng mềm

29/09/2016 | 16:15

Thông báo số 2540/ĐHTN-ĐT ngày 17/9/2016

Thông báo chuẩn năng lực và chứng chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên tốt nghiệp của Khoa Ngoại ngữ

12/09/2016 | 09:13

Thông báo số 166/TB-KNN ngày 8/9/2016

Thông báo thông tin ngành, chuyên ngành của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

31/08/2016 | 14:36

Công văn số 2008/ĐHTN-ĐT ngày 31/8/2016

Quyết định về việc trúng tuyển chương trình đào tạo trình độ đại học ngành ngôn ngữ Trung Quốc theo mô hình 2+2 giữa Đại học Thái Nguyên (Việt Nam) và Học viện Hồng Hà (Trung Quốc)

08/08/2016 | 11:07

Quyết định số 3481/QĐ-ĐHTN ngày 5/8/2016

Lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ ngày 15/5/2016 và danh sách phòng thi

12/05/2016 | 14:58

danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm

Trang 5/9 <123456789>