Thông tin tuyển dụng

Ngày 14-08-2022

Thông báo về việc tuyển giảng viên tạo nguồn

20/10/2015 | 09:12

Thông báo số: 2389 ngày 16/10/2015

Thông báo v/v tuyển giảng viên tạo nguồn

08/04/2015 | 07:49

Thông báo số 538/TB-ĐHTN ngày 01/04/2015 v/v tuyển giảng viên tiếng Hàn

Thông báo về việc tuyển giảng viên tạo nguồn

23/09/2014 | 08:46

Thông báo số 1363/TB-ĐHTN ngày 22 tháng 09 năm 2014

Thông báo về việc tuyển giảng viên tạo nguồn

01/04/2014 | 16:45

Để chuẩn bị đội ngũ giảng viên tạo nguồn cho năm 2014, khoa ngoại ngữ-Đại học Thái nguyên thông báo tuyển giảng viên

Thông báo v/v tuyển giảng viên tạo nguồn

18/02/2014 | 08:26

Thông báo số 27/TB-KNN ngày 13 tháng 02 năm 2014

Thông báo tuyển giảng viên tạo nguồn

24/09/2013 | 09:11

Để chuẩn bị đội ngũ giảng viên tạo nguồn cho năm học 2013-2014, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển giảng viên.

Thông báo tuyển giảng viên

16/08/2013 | 15:00

Để chuẩn bị đội ngũ giảng viên cho năm học (2013-2014), Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển giảng viên, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng giảng viên

11/07/2013 | 09:25

Xem chi tiết tại thông báo

Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương thông báo tuyển dụng

11/07/2013 | 09:23

Xem chi tiết tại thông báo

Trang 5/5 <12345>