Thông tin tuyển dụng

Ngày 14-08-2022

Thông báo chương trình tuyển dụng Meister tại các doanh nghiệp Nhật Bản

03/08/2016 | 08:08

Thông báo số 1687/TB-ĐHTN ngày 21/7/2016

Thông báo chương trình tuyển dụng Meister của công ty Minami Fuji Nhật Bản năm 2016

03/08/2016 | 08:01

Công văn số 1635/ĐHTN-CTHSSV ngày 19/7/2016

Thông báo về việc tuyển dụng Meister của công ty Minami - Fuji Nhật Bản năm 2016

24/06/2016 | 16:06

Thông báo số 994/ĐHTN-HSSV ngày 13/6/2016

Thông báo tuyển dụng giáo viên ngoại ngữ đợt I năm 2016 của trường trung cấp ASEAN

08/06/2016 | 10:18

Thông báo tuyển dụng

Thư mời hợp tác của công ty cổ phần Du thuyền năm sao Tuần Châu với Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

08/06/2016 | 10:07

Thư mời hợp tác tuyển dụng sinh viên khoa Ngoại ngữ

Công văn về việc giới thiệu Chương trình học bổng toàn phần bậc đại học panasonic 2016

30/05/2016 | 17:01

công văn số 725 ngày 10/5/2016

Thông báo chương trình tuyển dụng Meister của công ty Minami Fuji - Nhật bản năm 2016

12/05/2016 | 16:08

Thông báo số 700/ĐHTN-HSSV ngày 5/5/2016

Thông báo về việc tổ chức ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên

07/04/2016 | 10:02

thông báo ngày 4/4/2016

Thông báo Tổng công ty hàng không Việt Nam tuyển dụng tiếp viên hàng không tại Đại học Thái Nguyên

17/12/2015 | 07:49

Công văn số 1267/TCTHK-ĐTV ngày 8/12/2015

Thông báo tuyển dụng nhân sự của công ty Minami Fuji nhật bản

21/10/2015 | 15:10

Công văn số 2127/ĐHTN-CTHSSV ngày 15/10/2015.chi tiết xem file đính kèm.

Trang 4/5 <12345>