Thông tin tuyển dụng

Ngày 26-05-2020

Thông báo chương trình tuyển dụng Meister của công ty Minami Fuji - Nhật bản năm 2016

12/05/2016 | 16:08

Thông báo số 700/ĐHTN-HSSV ngày 5/5/2016

Thông báo về việc tổ chức ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên

07/04/2016 | 10:02

thông báo ngày 4/4/2016

Thông báo Tổng công ty hàng không Việt Nam tuyển dụng tiếp viên hàng không tại Đại học Thái Nguyên

17/12/2015 | 07:49

Công văn số 1267/TCTHK-ĐTV ngày 8/12/2015

Thông báo tuyển dụng nhân sự của công ty Minami Fuji nhật bản

21/10/2015 | 15:10

Công văn số 2127/ĐHTN-CTHSSV ngày 15/10/2015.chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo về việc tuyển giảng viên tạo nguồn

20/10/2015 | 09:12

Thông báo số: 2389 ngày 16/10/2015

Thông báo v/v tuyển giảng viên tạo nguồn

08/04/2015 | 07:49

Thông báo số 538/TB-ĐHTN ngày 01/04/2015 v/v tuyển giảng viên tiếng Hàn

Thông báo về việc tuyển giảng viên tạo nguồn

23/09/2014 | 08:46

Thông báo số 1363/TB-ĐHTN ngày 22 tháng 09 năm 2014

Thông báo về việc tuyển giảng viên tạo nguồn

01/04/2014 | 16:45

Để chuẩn bị đội ngũ giảng viên tạo nguồn cho năm 2014, khoa ngoại ngữ-Đại học Thái nguyên thông báo tuyển giảng viên

Thông báo v/v tuyển giảng viên tạo nguồn

18/02/2014 | 08:26

Thông báo số 27/TB-KNN ngày 13 tháng 02 năm 2014

Thông báo tuyển giảng viên tạo nguồn

24/09/2013 | 09:11

Để chuẩn bị đội ngũ giảng viên tạo nguồn cho năm học 2013-2014, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển giảng viên.

Trang 4/5 <12345>