HSK

Ngày 06-06-2020

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 10/11/2018

09/11/2018 | 10:21

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 14/10/2018

12/10/2018 | 10:39

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 16/9/2018

14/09/2018 | 15:10

Danh sách phòng thi HSK ngày 16/9/2018 chi tiết xem tại file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 18/8/2018

16/08/2018 | 15:50

Chi tiết danh sách phòng thi HSK ngày 18/8/2018 xem file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 14/7/2018.

13/07/2018 | 15:02

Danh sách phòng thi HSk chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 10.6.2018

29/05/2018 | 15:33

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK đợt 5 ngày 19/5/2018

17/05/2018 | 10:24

Danh sách phòng thi HSK chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK đợt 4 ngày 22/4/2018

21/04/2018 | 10:07

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK đợt 3 ngày 24/3/2018

21/03/2018 | 17:04

danh sách phòng thi xem file đính kèm.

Thông báo thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế (HSK,HSKK) tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên từ đợt 5 đến đợt 12 năm 2018

08/03/2018 | 14:49

Thông báo số:291/TB-ĐHTN ngày 2/3/2018.Mẫu phiếu đăng ký và hướng dẫn chi tiết xem file đính kèm.

Trang 2/7 <1234567>