HSK

Ngày 09-08-2020

Lịch thi năng lực Hán Ngữ quốc tế HSK đợt 4 năm 2015 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên và sơ đồ phòng thi

08/08/2015 | 15:53

Lịch thi và sơ đồ phòng thi

Lịch thi năng lực Hán ngữ quốc tế HSK đợt 3 năm 2015 tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN và sơ đồ phòng thi

09/06/2015 | 14:40

Lịch thi và sơ đồ phòng thi

Danh sách dự thi HSK 14/06/2015

07/06/2015 | 21:51

Danh sách dự thi HSK 14/06/2015

Thông báo phát chứng chỉ HSK do Văn phòng Hán Ban - Trung Quốc cấp

02/06/2015 | 15:31

phát chứng chỉ HSK do Văn phòng Hán Ban - Trung Quốc cấp

Lịch thi HSK và HSKK đợt 2 năm 2015 tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

13/05/2015 | 08:43

(đợt thi ngày 16/05/2015)

Danh sách phân phòng thi và số báo danh của thí sinh dự thi HSK, HSKK đợt thi ngày 16-05-2015

11/05/2015 | 10:34

Phân phòng thi và số báo danh của thí sinh dự thi HSK từ cấp 2 đến cấp 6, HSKK trung cấp

Thông báo thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ Quốc tế HSK đợt 3 năm 2015 tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

05/05/2015 | 09:35

Thông báo số 809/TB-ĐHTN ngày 7/5/2015

Danh sách phân phòng thi và số báo danh của thí sinh dự thi HSK đợt thi ngày 18-04-2015

17/04/2015 | 09:44

HSK cấp 3, cấp 5

Thông báo thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ Quốc tế HSK đợt 2 năm 2015 tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

27/03/2015 | 09:08

Thông báo số 499/TB-ĐHTN ngày 24/03/2015

Danh sách phân phòng thi và số báo danh của thí sinh dự thi HSK, HSKK đợt thi ngày 28-03-2015

24/03/2015 | 15:28

Phân phòng thi và số báo danh của thí sinh dự thi HSK từ cấp 2 đến cấp 6, HSKK trung cấp

Trang 6/7 <1234567>