HSK

Ngày 12-11-2019

Lịch thi năng lực Hán Ngữ quốc tế HSK đợt 1 năm 2016 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên và sơ đồ phòng thi

04/01/2016 | 15:56

Lịch thi HSK và sơ đồ phòng thi

Danh sách phòng thi HSK ngày 6/12/2015

01/12/2015 | 14:28

chi tiết xem file đính kèm

Lịch thi năng lực Hán Ngữ Quốc tế HSK đợt 6 năm 2015 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

01/12/2015 | 14:25

Lịch thi năng lực Hán Ngữ Quốc tế HSK đợt 6 năm 2015

Thông báo thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ Quốc tế HSK đợt 1 năm 2016 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

02/11/2015 | 15:46

Thông báo số 2207/TB-ĐHTN ngày 29/10/2015

Danh sách phòng thi HSK ngày 17/10/2015

14/10/2015 | 07:00

chi tiết xem file đính kèm

Lịch thi năng lực Hán Ngữ quốc tế HSK đợt 5 năm 2015 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên và sơ đồ phòng thi

14/10/2015 | 06:56

Lịch thi và sơ đồ phòng thi

Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng và luyện thi chứng chỉ tiếng Trung Quốc tế HSK năm 2015 tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

04/09/2015 | 13:14

Thông báo số: 1810/TBTS-ĐHTN ngày 1/9/2015

Danh sách phòng thi HSK 16/8/2015

08/08/2015 | 16:05

chi tiết xem file đính kèm

Lịch thi năng lực Hán Ngữ quốc tế HSK đợt 4 năm 2015 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên và sơ đồ phòng thi

08/08/2015 | 15:53

Lịch thi và sơ đồ phòng thi

Lịch thi năng lực Hán ngữ quốc tế HSK đợt 3 năm 2015 tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN và sơ đồ phòng thi

09/06/2015 | 14:40

Lịch thi và sơ đồ phòng thi

Trang 5/6 <123456>