HSK

Ngày 05-12-2019

Thông báo thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ Quốc tế HSK năm 2016 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

26/10/2016 | 09:10

Thông báo số 2535/TB-ĐHTN ngày 26/9/2016.Mẫu phiếu đăng ký HSK 2016 chi tiết xem file đính kèm.

Lịch thi, sơ đồ phòng thi, danh sách phòng thi HSK ngày 16/10/2016

11/10/2016 | 08:26

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo Lịch thi, sơ đồ phòng thi và danh sách phòng thi HSK đợt 5 năm 2016 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

08/08/2016 | 11:00

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ Quốc tế HSK năm 2016 (bổ sung) tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

02/08/2016 | 15:22

Mẫu phiếu đăng ký chi tiết xem file đính kèm

Danh sách thí sinh dự thi HSK ngày 12/6/2016

31/05/2016 | 08:19

Chi tiết xem file đính kèm

Lịch thi HSK ngày 12/6/2016

26/05/2016 | 09:57

Lịch thi HSK

Danh sách phòng thi HSK đợt 2 ngày 20/3/2016

14/03/2016 | 15:58

Chi tiết xem file đính kèm

Lịch thi HSK ngày 20/3/2016

14/03/2016 | 15:54

Lịch thi HSK

Thông báo thi chứng chỉ năng lực Hán Ngữ Quốc tế HSK năm 2016 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

14/01/2016 | 07:21

Thông báo 39/TB-ĐHTN ngày 11/1/2016

Danh sách phòng thi HSK đợt 1 năm 2016

04/01/2016 | 16:03

Chi tiết xem file đính kèm

Trang 4/6 <123456>