HSK

Ngày 07-07-2020

Lịch thi, sơ đồ phòng thi và danh sách thi HSK đợt 7 ngày 4/12/2016

30/11/2016 | 10:44

Lịch thi, sơ đồ phòng thi và danh sách thi HSK. Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế (HSK) tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2017

29/11/2016 | 09:08

Thông báo số: 3063/TB-ĐHTN ngày 24/11/2016. Phiếu đăng ký dự thi chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ Quốc tế HSK năm 2016 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

26/10/2016 | 09:10

Thông báo số 2535/TB-ĐHTN ngày 26/9/2016.Mẫu phiếu đăng ký HSK 2016 chi tiết xem file đính kèm.

Lịch thi, sơ đồ phòng thi, danh sách phòng thi HSK ngày 16/10/2016

11/10/2016 | 08:26

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo Lịch thi, sơ đồ phòng thi và danh sách phòng thi HSK đợt 5 năm 2016 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

08/08/2016 | 11:00

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ Quốc tế HSK năm 2016 (bổ sung) tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

02/08/2016 | 15:22

Mẫu phiếu đăng ký chi tiết xem file đính kèm

Danh sách thí sinh dự thi HSK ngày 12/6/2016

31/05/2016 | 08:19

Chi tiết xem file đính kèm

Lịch thi HSK ngày 12/6/2016

26/05/2016 | 09:57

Lịch thi HSK

Danh sách phòng thi HSK đợt 2 ngày 20/3/2016

14/03/2016 | 15:58

Chi tiết xem file đính kèm

Lịch thi HSK ngày 20/3/2016

14/03/2016 | 15:54

Lịch thi HSK

Trang 4/7 <1234567>