APTIS

Ngày 23-02-2020

Lịch thi và danh sách phòng thi APTIS ngày 23/9/2018

21/09/2018 | 16:16

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi APTIS ngày 25/8/2018

23/08/2018 | 16:05

Chi tiết Danh sách phòng thi xem file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi Aptis 13/5/2018

11/05/2018 | 09:41

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Lịch thi và danh sách phòng thi APTIS ngày 17/3/2018

16/03/2018 | 10:37

Lịch thi và danh sách phòng thi APTIS

Lịch thi và danh sách phòng thi APTIS ngày 14/1/2018

12/01/2018 | 23:26

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo thi chứng chỉ tiếng Anh (quốc tế) do hội đồng Anh cấp tại Khoa Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên năm 2018

22/11/2017 | 15:12

Thông báo số:2254/TB-ĐHTN ngày 21/11/2017.Chi tiết các mẫu đăng ký và hướng dẫn xem file đính kèm.

Lịch thi và danh sách phòng thi APTIS ngày 22/10/2017

18/10/2017 | 08:59

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo thi chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế (APTIS) do Hội đồng Anh cấp tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên đợt 9, đợt 10 năm 2017

09/10/2017 | 15:36

Thông báo số:1926/TB-ĐHTN ngày 9/10/2017. Chi tiết hướng dẫn và mẫu phiếu đăng ký chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo về việc thi chứng chỉ APTIS xét tốt nghiệp ra trường

26/09/2017 | 15:03

Thông báo số:234/TB-KNN ngày 21/9/2017.

Thông báo về việc quy đổi mức trình độ tổng theo khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung châu âu (CEFR) trong chứng chỉ tiếng Anh APTIS của hội đồng Anh

25/09/2017 | 08:33

Thông báo số: TB201709-APTIS-ĐHTHAINGUYEN

Trang 2/5 <12345>