APTIS

Ngày 05-12-2019

Lịch thi và danh sách phòng thi Aptis ngày 11/8/2019

08/08/2019 | 08:09

Chi tiết danh sách phòng thi xem file đính kèm dưới bài viết này.

Lịch thi và danh sách phòng thi Aptis ngày 2/6/2019

30/05/2019 | 16:43

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Lịch thi và danh sách phòng thi Aptis ngày 04 và 05/5/2019

03/05/2019 | 23:07

Chi tiết danh sách phòng thi xem file đính kèm dưới bài viết này.

Lịch thi và danh sách phòng thi Aptis ngày 6/1/2019.

03/01/2019 | 15:20

Danh sách phòng thi Chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi APTIS ngày 9/12/2018

07/12/2018 | 15:07

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (APTIS) do hội đồng Anh cấp tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2019

05/12/2018 | 16:03

Thông báo số:2492/TB-ĐHTN ngày 5/12/2018. Chi tiết hướng dẫn và mẫu phiếu đăng ký chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi Aptis ngày 21/10/2018

17/10/2018 | 15:52

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi APTIS ngày 23/9/2018

21/09/2018 | 16:16

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi APTIS ngày 25/8/2018

23/08/2018 | 16:05

Chi tiết Danh sách phòng thi xem file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi Aptis 13/5/2018

11/05/2018 | 09:41

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Trang 1/5 <12345>