Thông báo Sinh viên

Ngày 14-08-2022

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh khóa 14A, 14B, 15A, 15B, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc khóa 3; Đại học liên thông ngành sư phạm Anh khóa 2 tại Trường Ngoại ngữ ĐHTN

13/10/2020 | 15:28

Thông báo số: 1857/TB-ĐHTN ngày 6/10/2020. Chi tiết danh sách kèm thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thu tiền học phí học kỳ I năm học 2020-2021

05/10/2020 | 15:23

Thông báo số:1855/TB-ĐHTN ngày 1/10/2020. Chi tiết thông báo và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc sinh viên quay trở lại học tập trung tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2020 - 2021 trong điều kiện tiếp tục đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

01/09/2020 | 16:01

Thông báo số:277/TB-TNN ngày 31/8/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc điều chỉnh thu học phí của lớp sinh viên lớp ĐH văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh khóa 15B và Ngôn ngữ Trung K3 hệ chính quy tại Trường Ngoại ngữ ĐHTN

30/08/2020 | 08:19

Thông báo số: 1402/TB-ĐHTN ngày 4/8/2020. Chi tiết thông báo và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thu tiền học phí học kỳ hè năm học 2019 - 2020

10/08/2020 | 15:00

Thông báo số: 1359/TB-ĐHTN ngày 31/7/2020. Chi tiết danh sách kèm thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo công văn về việc phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản

15/07/2020 | 14:47

Công văn số: 2626/CATP(HS) ngày 06/7/2020. Chi tiết xem thêm file đính kèm.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy khóa 15 tại Khoa Ngoại ngữ ĐHTN

30/06/2020 | 15:12

Thông báo số: 1080/TB-ĐHTN ngày 26/6/2020.

Thông báo công văn về việc cảnh giác với các vụ cướp giật và trộm cắp tài sản

18/06/2020 | 16:59

Công văn số: 195/KNN-HSSV ngày 18/6/2020.

Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ I năm học 2020 - 2021

03/06/2020 | 22:29

Thông báo số: 178/TB-KNN ngày 3/6/2020.

Thông báo về việc thu tiền học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020

07/05/2020 | 20:54

Thông báo số: 748/TB-ĐHTN ngày 5/5/2020. Chi tiết thông báo và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 8/24 <12...456789101112...2324>