Thông báo Sinh viên

Ngày 14-08-2022

Thông báo về việc thu tiền học phí học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên khóa 42 Trường Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên

24/03/2021 | 14:19

Thông báo số: 374/TB-ĐHTN ngày 16/3/2021. Chi tiết thông báo và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thu tiền học phí học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên khóa 34-41 Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

12/03/2021 | 14:34

Thông báo số: 298/TB-ĐHTN ngày 4/3/2021. Chi tiết thông báo và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH khóa 3, lớp ĐHLT ngành Sư phạm tiếng Anh hệ VLVH khóa 1 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu

11/01/2021 | 15:02

Thông báo số: 2556/TB-ĐHTN ngày 29/12/2020.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ CQ, khóa 3 tại phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

11/01/2021 | 14:59

Thông báo số: 2555/TB-ĐHTN ngày 29/12/2020.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH, khóa 1 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

11/01/2021 | 14:57

Thông báo số: 2554/TB-ĐHTN ngày 29/12/2020.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh 16 A tại Trường Ngoại ngữ ĐHTN

11/01/2021 | 14:54

Thông báo số: 2553/TB-ĐHTN ngày 29/12/2020.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH, khóa 1, 2 tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh

13/10/2020 | 15:48

Thông báo số: 1861/TB-ĐHTN ngày 6/10/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viển lớp ĐH văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH, khóa 1 tại Trường CĐ Cộng đồng Lai Châu

13/10/2020 | 15:44

Thông báo số: 1860/TB-ĐHTN ngày 6/10/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ CQ, khóa 2 tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Láo Cai

13/10/2020 | 15:40

Thông báo số: 1859/TB-ĐHTN ngày 6/10/2020. Chi tiết thông báo kèm danh sách xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH, khóa 3 tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

13/10/2020 | 15:36

Thông báo số: 1858/TB-ĐHTN ngày 6/10/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 7/24 <12345678910...2324>