Thông báo Sinh viên

Ngày 04-07-2020

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ vừa làm vừa học, khóa 1 tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh

28/01/2019 | 09:15

Thông báo số:155/TB-ĐHTN ngày 24/1/2019.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ vừa làm vừa học, khóa 3 tại trường đại học TDTT Bắc Ninh

28/01/2019 | 09:12

Thông báo số:154/TB-ĐHTN ngày 24/1/2019.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ vừa làm vừa học, khóa 1 tại trường Đại học Tây Bắc - Sơn La

28/01/2019 | 09:10

Thông báo số:153/TB-ĐHTN ngày 24/1/2019.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy, khóa 14B tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên

28/01/2019 | 09:07

Thông báo số:152/TB-ĐHTN ngày 24/1/2019.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy, khóa 14A tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

28/01/2019 | 09:05

Thông báo số:151/TB-ĐHTN ngày 24/1/2019.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy, khóa 13B tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

28/01/2019 | 09:00

Thông báo số:150/TB-ĐHTN ngày 24/1/2019.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy, khóa 13A tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

28/01/2019 | 08:54

Thông báo số:149/TB-ĐHTN ngày 24/1/2019.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp Đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH, khóa 1 tại Trường Đại học Tây Bắc - Sơn La

07/11/2018 | 15:05

Thông báo số:2233/TB-ĐHTN ngày 30/10/2018.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp Đại học liên thông, ngành Sư phạm Anh hệ VLVH, tại trường Cao đẳng Ngô Gia Tự - Bắc Giang

07/11/2018 | 15:03

Thông báo số:1999/TB-ĐHTN Ngày 2/10/2018

Thông báo công văn về việc đề nghị sinh viên phản hồi thông tin

02/11/2018 | 16:49

Công văn số:2250/ĐHTN ngày 31/10/2018.

Trang 6/17 <12345678910...1617>