Thông báo Sinh viên

Ngày 20-02-2020

Thông báo về việc thu tiền học phí kỳ hè năm học 2017 - 2018

27/07/2018 | 09:03

Thông báo số:1449/TB-ĐHTN ngày 25/7/2018. Chi tiết danh sách kèm thông báo xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo kế hoạch đăng ký học lại thi lại, môn học Giáo dục Quốc phòng, An ninh năm học 2017 - 2018 (bổ sung)

15/06/2018 | 15:58

Thông báo số:314/TB-TTGDQPAN ngày 8/6/2018.

Thông báo thể lệ cuộc thi "Tái chế nhựa phế liệu"

15/06/2018 | 15:37

Công văn số:1394/STNMT-BVMT ngày 29/5/2018. Chi tiết công văn thông báo và thể lệ cuộc thi xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên K26 - NN1, QT1, KT2 đã có thành tích trong học tập và rèn luyện môn học Giáo dục Quốc phòng, An ninh

04/06/2018 | 14:40

Quyết định số: 287/QĐ-TTGDQP&AN ngày 31/5/2018.

Thông báo thời gian đăng ký thi lại môn học Giáo dục Quốc phòng An ninh đối với sinh viên K26 - NN1

31/05/2018 | 10:04

Thông báo số:283/TB-TTGDQPAN ngày 25/5/2018.

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo của sinh viên K26 - NN1

31/05/2018 | 10:00

Thông báo số:281/TB-TTGDQPAN ngày 25/5/2018.

Thông báo kết quả học tập môn học Giáo dục Quốc phòng, An ninh K26 - NN1

31/05/2018 | 09:49

Thông báo số:277/TB-TTGDQPAN ngày 25/5/2018. Chi tiết thông báo và kết quả học tập kèm theo chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo về việc thu học phí lớp đại học văn bằng 2, ngành ngôn ngữ Anh, hệ chính quy, khóa 13B tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

03/05/2018 | 09:25

Thông báo số:742/TB-ĐHTN ngày 26/4/2018.

Thông báo kế hoạc đăng ký học lại, thi lại môn học giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2017 - 2018

23/04/2018 | 15:05

Thông báo số:191/TB-TTGDQPAN ngày 16/4/2018.

Thông báo về việc tổ chức cuộc thi viết bài sáng tạo clip "Tôi là công dân số" dành cho học sinh các trường Trung học phổ thông

30/03/2018 | 17:09

thông báo số:343/TB-ĐHTN ngày 15/3/2018. Chi tiết xem thêm file đính kèm.

Trang 6/15 <12345678910...1415>