Thông báo Sinh viên

Ngày 29-11-2020

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH, khóa 1 tại trường chính trị Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh

12/09/2019 | 08:47

Thông báo số: 1674/TB-ĐHTN ngày 6/9/2019. Chi tiết danh sách kèm theo thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH khóa 2 tại phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

12/09/2019 | 08:44

Thông báo số: 1673/TB-ĐHTN ngày 6/9/2019. Chi tiết danh sách kèm theo thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp Đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH, khóa 3 tại trường Đại học TDTT Bắc Ninh

12/09/2019 | 08:40

Thông báo số: 1672/TB-DDHTN ngày 6/9/2019. Chi tiết danh sách kèm theo thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp Đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy khóa 13B, 14A, 14B tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

12/09/2019 | 08:36

Thông báo số: 1670/TB-ĐHTN ngày 6/9/2019. Chi tiết danh sách kèm theo thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo thu tiền học phí học kỳ hè năm học 2018 - 2019

30/07/2019 | 14:48

Thông báo số: 1300/TB-ĐHTN ngày 19/7/2019. Chi tiết thông tin xem trong file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP, AN

22/07/2019 | 10:20

Quyết định số: 482/TTGDQPAN ngày 17/7/2019.

Thông báo về việc mức học phí học môn học Giáo dục quốc phòng, An ninh năm học 2019 - 2020

16/07/2019 | 08:23

Thông báo số: 461/TTGDQPAN ngày 9/7/2019.

Thông báo cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2019

29/05/2019 | 08:42

Công văn thông báo số: 201/KHCN-QLCN&TTCN ngày 20/5/2019. Chi tiết thông báo và thông tin kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc trả chứng nhận Aptis đợt thi 05/5/2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

15/05/2019 | 15:27

Thông báo số: 07/TB-CTHSSV ngày 14/5/2019.

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK và HSKK đợt thi 23/3/2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

09/05/2019 | 16:08

Thông báo số:06/TB-CTHSSV ngày 8/5/2019.

Trang 5/18 <12345678910...1718>