Thông báo Sinh viên

Ngày 20-02-2020

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy, khóa 13B tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

28/01/2019 | 09:00

Thông báo số:150/TB-ĐHTN ngày 24/1/2019.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy, khóa 13A tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

28/01/2019 | 08:54

Thông báo số:149/TB-ĐHTN ngày 24/1/2019.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp Đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH, khóa 1 tại Trường Đại học Tây Bắc - Sơn La

07/11/2018 | 15:05

Thông báo số:2233/TB-ĐHTN ngày 30/10/2018.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp Đại học liên thông, ngành Sư phạm Anh hệ VLVH, tại trường Cao đẳng Ngô Gia Tự - Bắc Giang

07/11/2018 | 15:03

Thông báo số:1999/TB-ĐHTN Ngày 2/10/2018

Thông báo công văn về việc đề nghị sinh viên phản hồi thông tin

02/11/2018 | 16:49

Công văn số:2250/ĐHTN ngày 31/10/2018.

Thông báo về việc thu tiền học phí học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

23/10/2018 | 17:05

Thông báo số:2143/TB-ĐHTN ngày 18/10/2018. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp đại học văn bằng 2, ngành ngôn ngữ Anh, hệ chính quy, khóa 14A tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

09/10/2018 | 07:59

thông báo số:1998/TB-ĐHTN ngày 2/10/2018.

Thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2018 đối với giảng viên và sinh viên Khoa Ngoại ngữ

28/08/2018 | 15:25

Thông báo số:234/TB-KNN ngày 28/8/2018.

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ I năm học 2018 - 2019

15/08/2018 | 10:52

Thông báo số:217/TB-KNN ngày 14/8/2018. Chi tiết các mẫu đơn kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo về việc mức thu học phí môn học giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2018 - 2019

13/08/2018 | 10:33

Thông báo số:409/TTGDQPAN-ĐT, QLSV ngày 8/8/2018.

Trang 5/15 <12345678910...1415>