Thông báo Sinh viên

Ngày 14-08-2022

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ II năm học 2021 - 2022 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ

17/02/2022 | 11:11

Thông báo số: 36/TB-TNN, ngày 15/02/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Lịch thi trực tuyến Học kỳ I - K44 năm học 2021 - 2022

26/01/2022 | 09:47

Lịch thi trực tuyến Học kỳ I - K44 năm học 2021 - 2022

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao học của Đại học Thái Nguyên, ngày thi dự kiến 26,27/02/2022

21/01/2022 | 09:20

Thông báo số: 87/TB-ĐHTN, ngày 18/01/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo Kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần - năm 2022

19/01/2022 | 16:50

Thông báo số: 14/TB-TNN, ngày 19/01/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc phối hợp triển khai nền tảng xã hội số "Thái Nguyên ID"

29/12/2021 | 16:53

Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết và Tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng Thái Nguyên ID.

Thông báo về các khoản thu đầu khóa của sinh viên K44 Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

09/12/2021 | 13:12

Thông báo số: 1618/TB-ĐHTN, ngày 17/9/2021.

Lịch thi học kỳ I online K40-K43 năm học 2021 -2022

05/12/2021 | 09:39

Lịch thi học kỳ I online K40 - K43 năm học 2021 - 2022

Thông báo lịch thi IELTS quốc tế do Hội đồng Anh (British Council) cấp chứng chỉ tại Đại học Thái Nguyên, đợt thi tháng 01/2022

30/11/2021 | 11:06

Thông báo số: 596/TB-TTKT&QLCLGD, ngày 25/11/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo kế hoạch đào tạo trực tuyến cho sinh viên K40, K41, K42, K43, K44 Học kỳ I năm học 2021 - 2022

10/11/2021 | 16:01

Thông báo số: 357/TB-TNN, ngày 10/11/2021. chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ I năm học 2021 - 2022 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ

10/11/2021 | 10:46

Thông báo số: 354/TB-TNN, ngày 08/11/2021 và Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách ở học kỳ I năm học 2021 - 2022 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN. Kèm theo các mẫu đơn. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 4/24 <12345678910...2324>