Thông báo Sinh viên

Ngày 14-08-2022

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

12/04/2022 | 17:14

Thông báo số: 110/TB-TNN, ngày 12/4/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Thông báo về việc cho sinh viên K44 đi học trực tiếp tại Trường Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên - Học kỳ 2 Năm học 2021 - 2022

07/04/2022 | 11:23

Thông báo số: 101/TB-TNN, ngày /4/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thực hiện giờ làm việc mùa hè năm 2022

07/04/2022 | 10:53

Thông báo số: 104/TB-TNN, ngày 05/4/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2022

06/04/2022 | 16:14

Thông báo số: 102/TB-TNN, ngày 05/4/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp Đại học Văn bằng 2, Liên thông, Vừa học vừa làm ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc các Khóa tại Trường ngoại ngữ và các cơ sở liên kết đào tạo

31/03/2022 | 08:23

Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thu học phí của học viên lớp thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh K6A và Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc K2A tại Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

30/03/2022 | 16:48

Thông báo số: 334/TB-ĐHTN, ngày 23/3/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Thông báo về việc thu tiền học phí học kỳ II năm học 2021 - 2022 cho sinh viên chính quy Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

30/03/2022 | 16:17

Thông báo số: 354/TB-ĐHTN, ngày 28/3/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

22/03/2022 | 11:26

Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo kế hoạch thu hồ sơ xét tốt nghiệp năm 2022

04/03/2022 | 15:44

Thông báo số 203/TB-ĐHTN ngày 23/02/2022 của Trường Ngoại ngữ. Chi tiết xem tại File đính kèm.

Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ NLNN theo Khung NLNN 6 bậc năm 2022

01/03/2022 | 17:24

Thông báo số 12/ĐHTN ngày 05/01/2022 của Đại học Thái Nguyên

Trang 3/24 <12345678910...2324>