Thông báo Sinh viên

Ngày 26-05-2019

Thông báo về việc dự chương trình gặp mặt đầu năm - Chào Xuân Kỷ hợi 2019

30/01/2019 | 16:47

Thông báo số:42/TB-KNN ngày 30/1/2019.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp đại học liên thông, ngành sư phạm Anh, hệ vừa làm vừa học, tại Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự - Bắc Giang

28/01/2019 | 09:17

Thông báo số:156/TB-ĐHTN ngày 24/1/2019.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ vừa làm vừa học, khóa 1 tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh

28/01/2019 | 09:15

Thông báo số:155/TB-ĐHTN ngày 24/1/2019.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ vừa làm vừa học, khóa 3 tại trường đại học TDTT Bắc Ninh

28/01/2019 | 09:12

Thông báo số:154/TB-ĐHTN ngày 24/1/2019.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ vừa làm vừa học, khóa 1 tại trường Đại học Tây Bắc - Sơn La

28/01/2019 | 09:10

Thông báo số:153/TB-ĐHTN ngày 24/1/2019.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy, khóa 14B tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên

28/01/2019 | 09:07

Thông báo số:152/TB-ĐHTN ngày 24/1/2019.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy, khóa 14A tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

28/01/2019 | 09:05

Thông báo số:151/TB-ĐHTN ngày 24/1/2019.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy, khóa 13B tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

28/01/2019 | 09:00

Thông báo số:150/TB-ĐHTN ngày 24/1/2019.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy, khóa 13A tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

28/01/2019 | 08:54

Thông báo số:149/TB-ĐHTN ngày 24/1/2019.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp Đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH, khóa 1 tại Trường Đại học Tây Bắc - Sơn La

07/11/2018 | 15:05

Thông báo số:2233/TB-ĐHTN ngày 30/10/2018.

Trang 2/13 <12345678910>