Hợp tác Quốc tế

Ngày 05-08-2021

Thông báo về việc đăng ký tham gia trại hè Nhịp cầu Hán Ngữ tại Quế Lâm - Trung Quốc

24/06/2015 | 08:32

thông báo số 105/TB-KNN ngày 23/6/2015

Thông báo v/v đăng ký thực tập ngôn ngữ tại Trung Quốc

07/05/2015 | 17:13

Thông báo số 768/TB-ĐHTN ngày 06/05/2015

Lãnh đạo Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN đón tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo Học viện Công nghiệp Vũ trụ Quế Lâm - Trung Quốc

25/04/2015 | 10:13

Ngày 23/04/2015, Khoa Ngoại ngữ đã có buổi đón tiếp đoàn và làm việc với đoàn lãnh đạo Học viện Công nghiệp Vũ trụ Quế Lâm - Trung Quốc đến thăm và làm việc tại Khoa.

Đoàn lãnh đạo Đại học KHKT ĐT Quế Lâm – Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

20/04/2015 | 10:37

Ngày 17/04/2015, Khoa Ngoại ngữ đã có buổi đón tiếp đoàn và làm việc với đoàn lãnh đạo Đại học Khoa học kỹ thuật điện tử Quế Lâm (Trung Quốc) sang thăm và làm việc tại Khoa.

Đoàn đại diện trường Đại học Quý Châu – Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

13/03/2015 | 17:33

Sáng ngày 13 tháng 3 năm 2015, Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN đã có buổi đón tiếp và làm việc với đoàn đại diện Trường Đại học Quý Châu - Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Khoa.

Khoa Ngoại ngữ tổ chức đón tiếp và gặp mặt các lưu học sinh Học viện Sư phạm Quảng Tây – Trung Quốc

06/11/2014 | 09:13

Theo Hiệp nghị khung về hợp tác quốc tế giữa Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên và Học viện Sư phạm Quảng Tây- Trung Quốc ký từ tháng 7/2011; căn cứ hợp đồng đào tạo giữa Đại học Thái Nguyên và Học viện Sư phạm Quảng Tây- Trung Quốc về việc bồi dưỡng tiếng Việt cho lưu học sinh. Sáng 05 tháng 11 năm 2014, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên long trọng tổ chức đón tiếp và gặp mặt các em lưu học sinh Học viện Sư phạm Quảng Tây – Trung Quốc sang học tập tại Khoa.

Khoa Ngoại ngữ tổ chức giới thiệu chương trình học bổng Fulbright

18/03/2014 | 10:32

Ngày 17 tháng 3 năm 2014, Khoa Ngoại ngữ đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đến thăm và giới thiệu chương trình học bổng Fulbright- Hoa Kỳ.

Khoa Ngoại ngữ tiếp và làm việc với đoàn Đại học KHKT ĐT Quế Lâm – Trung Quốc

11/03/2014 | 08:25

Ngày 8 tháng 3 năm 2014, Khoa Ngoại ngữ đã có buổi tiếp đoàn đại diện Đại học Khoa học kỹ thuật điện tử Quế Lâm (Trung Quốc) sang thăm và làm việc tại Khoa.

Khoa Ngoại ngữ làm việc với Đại học Sư phạm Leyte (Philippine)

13/01/2014 | 08:55

Ngày 10 tháng 1 năm 2014, tại phòng họp, Khoa Ngoại ngữ có buổi tiếp đại diện lãnh đạo Đại học Sư phạm Leyte (Philippine), sang thăm và làm việc tại Khoa.

Tổng kết thực tập tiếng Việt cho lưu học sinh Trung Quốc

05/01/2014 | 20:17

Ngày 4 tháng 1 năm 2014 tại Hội trường A, Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức buổi tổng kết cho lưu học sinh Học viện Văn Sơn và Học viện Kỹ thuật Chuyên nghiệp (KTCN) Tam Tân (Trung Quốc) thực tập tiếng Việt tại Khoa.

Trang 4/5 <12345>