Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 19-06-2018

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc đại học Thái Nguyên

29/06/2015 | 15:15

quyết định số 1260/QĐ-ĐHTN ngày 29/6/2015

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy

12/06/2015 | 17:21

Quyết định số 733/QĐ-ĐHTN ngày 26/7/2012

Thông báo đã có bằng tốt nghiệp cấp cho sinh viên đủ điều kiện chuẩn đầu ra

26/05/2015 | 17:10

đã có bằng tốt nghiệp cấp cho sinh viên đủ điều kiện chuẩn đầu ra

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học văn bằng 2 hệ chính quy

21/05/2015 | 10:21

Quyết định số 277/QĐ-ĐHTN ngày 19/03/2013

Quyết định V/v công nhận tốt nghiệp cao đẳng (bổ sung) cho sinh viên của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

13/05/2015 | 15:27

quyết định số 2487/QĐ-ĐHTN ngày 23/12/2014

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc ĐHTN

11/05/2015 | 13:55

Quyết định 751/QĐ-ĐHTN ngày 25/04/2015

Quyết định v/v công nhận cấp bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên của Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

05/05/2015 | 09:29

Quyết định số 440/QĐ-ĐHTN ngày 16/03/2015

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên của Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

05/05/2015 | 09:00

Quyết định số 2486/QĐ-ĐHTN ngày 23/12/2014

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên của Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

05/05/2015 | 08:58

Quyết định số 2485/QĐ-ĐHTN ngày 23/12/2014

Danh sách sinh viên được cấp bằng theo Quyết định số 1909/QĐ-ĐHTN ngày 24/10/2014

04/05/2015 | 10:43

Danh sách cấp bằng kèm theo số hiệu bằng, số vào sổ

Trang 9/10 <12345678910>