Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 20-10-2021

Thông báo phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

09/08/2017 | 16:14

Ngày 17/7/2017.

Thông báo phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

09/08/2017 | 16:13

Ngày 29/6/2017.

Thông báo phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

09/08/2017 | 16:12

Ngày 27/6/2017

Thông báo phát chứng chỉ APTIS đợt thi ngày 18/6/2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

09/08/2017 | 16:11

Ngày 29/6/2017

Thông báo phát chứng chỉ HSK đợt thi 22/4/2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

09/08/2017 | 16:04

Ngày 12/6/2017

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

27/07/2017 | 08:05

Quyết định số: 1294/QĐ-ĐHTN ngày 5/7/2017. Chi tiết danh sách xem thêm file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

21/07/2017 | 07:37

Quyết định số: 1352/QĐ-ĐHTN ngày 12/7/2017.Thông tin danh sách kèm quyết định chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

18/07/2017 | 08:16

Quyết định số: 1353/QĐ-ĐHTN ngày 12/7/2017. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

29/06/2017 | 08:38

Thông báo ngày 29/6/2017. Giấy ủy quyền và danh sách cấp bằng chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

19/06/2017 | 09:13

Quyết định số:1143/QĐ-ĐHTN ngày 13/6/2017. Chi tiết danh sách xem thêm file đính kèm.

Trang 9/16 <12...678910111213141516>