Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 18-10-2017

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học của Khoa Ngoại ngữ

15/05/2014 | 10:47

Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy cho 73 sinh viên và 01 sinh viên hệ vừa làm vừa học.Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp văn bằng 2 đại học cho 115 sinh viên và 14 sinh viên liên thông hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ. Phát bằng vào các thứ 3,4,5 tại phòng CTHSSV

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học của Khoa Ngoại ngữ

18/04/2014 | 20:03

Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy cho 73 sinh viên và 01 sinh viên hệ vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ.

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học văn bằng 2 hệ chính quy-Ngành ngôn ngữ Anh

11/07/2013 | 10:03

Quyết định số 572/QĐ-ĐHTN ngày 4/6/2013

Trang 9/9 <123456789>