Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 17-10-2017

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc ĐHTN

11/05/2015 | 13:55

Quyết định 751/QĐ-ĐHTN ngày 25/04/2015

Quyết định v/v công nhận cấp bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên của Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

05/05/2015 | 09:29

Quyết định số 440/QĐ-ĐHTN ngày 16/03/2015

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên của Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

05/05/2015 | 09:00

Quyết định số 2486/QĐ-ĐHTN ngày 23/12/2014

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên của Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

05/05/2015 | 08:58

Quyết định số 2485/QĐ-ĐHTN ngày 23/12/2014

Danh sách sinh viên được cấp bằng theo Quyết định số 1909/QĐ-ĐHTN ngày 24/10/2014

04/05/2015 | 10:43

Danh sách cấp bằng kèm theo số hiệu bằng, số vào sổ

Danh sách sinh viên học lớp văn bằng 2 được cấp bằng theo Quyết định số 1908/QĐ-ĐHTN ngày 24/10/2014

04/05/2015 | 10:41

Danh sách cấp bằng kèm theo số hiệu bằng, số vào sổ

Danh sách sinh viên được cấp bằng theo Quyết định số 1808/QĐ-ĐHTN ngày 15/10/2014

04/05/2015 | 10:38

Danh sách cấp bằng kèm theo số hiệu bằng, số vào sổ

Danh sách sinh viên được cấp bằng theo Quyết định số 1807/QĐ-ĐHTN ngày 15/10/2014

04/05/2015 | 10:33

Danh sách cấp bằng kèm theo số hiệu bằng, số vào sổ

Quyết định v/v công nhận cấp bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên của Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

23/04/2015 | 17:14

Quyết định số 642/QĐ-ĐHTN ngày 14/04/2015

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp (bổ sung) cho sinh viên của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

30/10/2014 | 09:48

Quyết định số 1909/QĐ-ĐHTN ngày 24/10/2014

Trang 8/9 <123456789>