Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 20-10-2021

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái nguyên

30/01/2018 | 09:38

Quyết định số:118/QĐ-ĐHTN ngày 22/1/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên

12/12/2017 | 09:44

Quyết định số:2588/QĐ-DDHTN ngày 30/11/2017. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Thông báo về việc phát bằng cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên

11/12/2017 | 10:38

Thông báo số:07/TB-CTHSSV ngày 11/12/2017

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

20/11/2017 | 09:47

Quyết định số:2475/QĐ-ĐHTN ngày 14/11/2017. Chi tiết danh sách xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

01/11/2017 | 15:21

Quyết định số:2313/QĐ-ĐHTN ngày 26/10/2017. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Thông báo phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

24/10/2017 | 09:36

Thông báo số:05/TB-CTHSSV ngày 24/10/2017

Quyết định về việc công nhận cấp bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái nguyên

02/10/2017 | 16:51

Quyết định số:2078/QĐ-ĐHTN ngày 28/9/2017

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

22/09/2017 | 14:49

Quyết định số:1942/QĐ-ĐHTN ngày 14/9/2017. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Thông báo về việc phát bằng cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

16/08/2017 | 16:58

Thông báo ngày 16/8/2017.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

16/08/2017 | 08:43

Quyết định số:1650 ngày 14/8/2017. Chi tiết danh sách xem thêm file đính kèm.

Trang 8/16 <12...456789101112...1516>