Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 20-08-2018

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

15/01/2016 | 16:16

Quyết định số 71/QĐ-ĐHTN ngày 12/1/2016. Chi tiết danh sách xem thêm file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận cấp bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

11/01/2016 | 10:50

Quyết định số 39/QĐ-ĐHTN Thái Nguyên ngày 07/1/2016.Danh sách kèm theo quyết định chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

31/12/2015 | 15:03

Quyết định 3045/QĐ-ĐHTN ngày 18/12/2015. danh sách kèm theo quyết định chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo phát bằng cho sinh viên theo quyết định 2680 và 2700

09/12/2015 | 06:45

Thông báo phát bằng cho sinh viên

Quyết đinh về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

24/11/2015 | 14:47

Quyết định số 2680/QĐ-ĐHTN ngày 17/11/2015.Danh sách kèm theo quyết định chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận đại học hệ liên thông hệ vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

26/10/2015 | 14:39

Quyết định số:2414/QĐ-ĐHTN ngày 20/10/2015

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học văn bằng 2 hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

26/10/2015 | 11:02

Quyết định số:2413/QĐ-ĐHTN ngày 20/10/2015

Quyết định về việc công nhận cấp bằng tốt nghiệp Đại học (bổ sung) cho sinh viên của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

26/10/2015 | 10:21

Quyết định số 2412/QĐ-ĐHTN ngày 20/10/2015

Thông báo đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

16/10/2015 | 16:27

Đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp tam thời theo quyết định 2146/QĐ-ĐHTN ngày 23/9/2015

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên theo Quyết định số 2146/QĐ-ĐHTN

09/10/2015 | 15:17

Tổ Công tác học sinh sinh viên - Khoa Ngoại ngữ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp theo quyết định số 2146/QĐ-ĐHTN ngày 23/09/2015 vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 13/10/2015.Danh sách kèm theo quyết định 2146 chi tiết xem file đính kèm.

Trang 8/11 <1234567891011>