Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 19-06-2018

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học liên thông hệ vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

13/01/2017 | 10:07

Quyết định số: 4862/QĐ-ĐHTN ngày 26/12/2016. Danh sách đi kèm chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận cấp bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

21/12/2016 | 16:13

Quyết định số 4721/QĐ-ĐHTN ngày 15/12/2016. Chi tiết danh sách xem thêm file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học liên thông hệ vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

19/12/2016 | 15:32

Quyết định số: 4588/QĐ-ĐHTN ngày 24/11/2016. Chi tiết danh sách xem thêm file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

16/12/2016 | 16:20

Quyết định số 4514/QĐ-ĐHTN ngày 18/11/2016. Chi tiết danh sách xem thêm file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học văn bằng 2 hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

16/12/2016 | 16:16

Quyết định số: 4587/QĐ-ĐHTN ngày 24/11/2016. Chi tiết danh sách xem thêm file đính kèm.

Thông báo đã có bằng tốt nghiệp bổ sung tháng 10 theo số Quyết định 4220 QĐ/ĐHTN ngày 20/10/2016

07/11/2016 | 13:22

Thời gian trả bằng: Sáng 8h-11h. Chiều 2h-4h30. Bắt đầu từ thứ 3 ngày 8/11/2016 (trả vào các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần).

Quyết định về việc công nhận cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

07/11/2016 | 13:19

Quyết định số 4220/QĐ-ĐHTN ngày 20/10/2016.Danh sách kèm theo, chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

31/10/2016 | 14:53

Quyết định số 4310/QĐ-ĐHTN ngày 25/10/2016.Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

27/09/2016 | 16:23

Quyết định số 3923/QĐ-ĐHTN ngày 16/9/2016

Quyết định về việc công nhận tốt ngiệp đại học hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

27/09/2016 | 16:15

Quyết định số 3744/QĐ-ĐHTN ngày 30/8/2016

Trang 5/10 <12345678910>