Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 20-10-2021

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

12/06/2019 | 08:29

Quyết định số: 904/QĐ-ĐHTN ngày 10/6/2019. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

12/06/2019 | 08:25

Quyết định số: 903/QĐ-ĐHTN ngày 10/6/2019. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

09/05/2019 | 15:54

Quyết định số: 481/QĐ-ĐHTN ngày 29/3/2019. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

04/04/2019 | 09:26

Quyết định số:482/QĐ-ĐHTN ngày 29/3/2019. Chi tiết Quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ văn bằng 2 chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

18/02/2019 | 16:15

Quyết định số:208/QĐ-ĐHTN ngày 30/1/2019. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ văn bằng 2 vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

18/02/2019 | 16:09

Quyết định số:207/QĐ-ĐHTN ngày 30/1/2019. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

08/01/2019 | 15:46

Quyết định số:2612/QĐ-ĐHTN ngày 18/12/2018. Chi tiết Danh sách kèm quyết định xem tại file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

08/01/2019 | 15:22

Quyết định số:2550/QĐ-ĐHTN ngày 14/12/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

02/11/2018 | 07:06

Thông báo số: 24/TB-CTHSSV ngày 31/10/2018.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

22/10/2018 | 08:49

Quyết định số:2140/QĐ-ĐHTN ngày 15/10/2018. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem file đính kèm dưới bài.

Trang 5/16 <12345678910...1516>