Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 20-10-2021

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học, cao đẳng đợt 5 năm 2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

29/11/2019 | 08:24

Quyết định số: 2143/QĐ-ĐHTN ngày 18/11/2019. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ năm 2019 - Đợt II cho học viên Khoa Ngoại ngữ

11/11/2019 | 10:48

Quyết định số: 2027/QĐ-ĐHTN ngày 1/11/2019. Chi tiết danh sách xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

31/10/2019 | 14:47

Quyết định số: 2012/QĐ-ĐHTN ngày 30/10/2019. Chi tiết danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

11/10/2019 | 14:41

Thông báo số: 18/TB-CTHSSV ngày 11/10/2019.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

12/09/2019 | 09:00

Quyết định số: 1532/QĐ-ĐHTN ngày 3/9/2019. Chi tiết danh dách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

19/08/2019 | 17:09

Thông báo số: 1406/QĐ-ĐHTN ngày 19/8/2019. Thông tin danh sách xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ- Đại học Thái Nguyên

19/08/2019 | 08:27

Thông báo số: 12/TB-CTHSSV ngày 16/8/2019.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ văn bằng 2 vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

12/08/2019 | 10:38

Quyết định số: 1316/QĐ-ĐHTN ngày 8/8/2019. Thông tin về danh sách chi tiết xem thêm file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ văn bằng 2 chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

12/08/2019 | 10:28

Quyết định số: 1315/QĐ-ĐHTN ngày 8/8/2019. Thông tin về danh sách chi tiết xem thêm file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

10/07/2019 | 10:29

Quyết định số: 1098/QĐ-ĐHTN ngày 9/7/2019. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 4/16 <12345678910...1516>