Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 16-02-2019

Quyết định về việc công nhận cấp bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái nguyên

02/10/2017 | 16:51

Quyết định số:2078/QĐ-ĐHTN ngày 28/9/2017

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

22/09/2017 | 14:49

Quyết định số:1942/QĐ-ĐHTN ngày 14/9/2017. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Thông báo về việc phát bằng cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

16/08/2017 | 16:58

Thông báo ngày 16/8/2017.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

16/08/2017 | 08:43

Quyết định số:1650 ngày 14/8/2017. Chi tiết danh sách xem thêm file đính kèm.

Thông báo phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

09/08/2017 | 16:14

Ngày 17/7/2017.

Thông báo phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

09/08/2017 | 16:13

Ngày 29/6/2017.

Thông báo phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

09/08/2017 | 16:12

Ngày 27/6/2017

Thông báo phát chứng chỉ APTIS đợt thi ngày 18/6/2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

09/08/2017 | 16:11

Ngày 29/6/2017

Thông báo phát chứng chỉ HSK đợt thi 22/4/2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

09/08/2017 | 16:04

Ngày 12/6/2017

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

27/07/2017 | 08:05

Quyết định số: 1294/QĐ-ĐHTN ngày 5/7/2017. Chi tiết danh sách xem thêm file đính kèm.

Trang 4/12 <12345678910>