Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 20-10-2021

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

18/06/2020 | 14:30

Quyết định số: 1140/QĐ-ĐHTN ngày 17/6/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

21/05/2020 | 14:35

Quyết định số: 926/QĐ-ĐHTN ngày 19/5/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

12/05/2020 | 09:05

Thông báo số: 04/TB-CTHSSV ngày 11/5/2020.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học đợt 1 năm 2020 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

10/04/2020 | 10:03

Quyết định số:812/QĐ-ĐHTN ngày 7/4/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

31/03/2020 | 09:45

Quyết định số:759/QĐ-ĐHTN ngày 17/3/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/03/2020 | 08:41

Thông báo sô: 02/TB-CTHSSV ngày 5/3/2020.

Thông báo báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018

26/02/2020 | 09:42

Báo cáo số: 2582/ĐHTN-KNN ngày 31/12/2019.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ văn bằng 2 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, đợt 1 năm 2020

03/02/2020 | 15:36

Quyết định số: 127/QĐ-ĐHTN ngày 17/1/2020. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

23/12/2019 | 14:49

Thông báo số: 19/TB-CTHSSV ngày 23/12/2019.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học đợt 6 năm 2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/12/2019 | 07:53

Quyết định số:2234/QĐ-ĐHTN ngày 2/12/2019. Chi tiết Quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 3/16 <12345678910...1516>