Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 18-09-2018

Quyết định về việc cấp bằng đại học, cao đẳng (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

24/04/2018 | 08:00

Quyết định số:699/QĐ-ĐHTN ngày 17/4/2018. Danh sách kèm theo quyết định chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng đại học cho sinh viên hệ văn bằng 2 chính quy của Khoa Ngoại Ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

19/04/2018 | 16:31

Quyết định số:664/QĐ-ĐHTN ngày 11/4/2018. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc công nhân tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

06/04/2018 | 22:46

Quyết định số:587/QĐ-ĐHTN ngày 29/3/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học của Khoa Ngoại ngữ

29/03/2018 | 09:41

Quyết định số:325/QĐ-ĐHTN ngày 6/3/2018. Chi tiết danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

26/02/2018 | 16:26

Thông báo số:03/TB-CTHSSV ngày 26/2/2018. Chi tiết danh sách cấp bằng xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

05/02/2018 | 10:21

Quyết định số:153/QĐ-ĐHTN ngày 26/1/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái nguyên

30/01/2018 | 09:38

Quyết định số:118/QĐ-ĐHTN ngày 22/1/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên

12/12/2017 | 09:44

Quyết định số:2588/QĐ-DDHTN ngày 30/11/2017. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Thông báo về việc phát bằng cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên

11/12/2017 | 10:38

Thông báo số:07/TB-CTHSSV ngày 11/12/2017

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

20/11/2017 | 09:47

Quyết định số:2475/QĐ-ĐHTN ngày 14/11/2017. Chi tiết danh sách xem file đính kèm.

Trang 2/11 <12345678910>