Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 20-10-2021

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, đợt 4 năm 2020

16/11/2020 | 15:07

Quyết định số: 2354/QĐ-ĐHTN ngày 16/11/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học liên thông vừa làm vừa học cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, đợt 2 năm 2020

04/11/2020 | 14:43

Quyết định số: 1049/QĐ-ĐHTN ngày 8/6/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

29/10/2020 | 14:34

Quyết định số: 1836/QĐ-ĐHTN ngày 14/9/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, đợt 3 năm 2020

28/10/2020 | 14:58

Quyết định số:1774/QĐ-ĐHTN ngày 8/9/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

13/10/2020 | 15:55

Quyết định 1991/QĐ-ĐHTN ngày 1/10/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học hệ chính quy đợt 4 năm 2020 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

08/09/2020 | 15:05

Quyết định số: 1773/QĐ-ĐHTN ngày 8/9/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

11/08/2020 | 08:13

Thông báo số: 05/TB-CTHSSV ngày 10/8/2020. Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học hệ chính quy đợt 3 năm 2020 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

03/08/2020 | 08:28

Quyết định số: 1441/QĐ-ĐHTN ngày 27/7/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, đợt 2 năm 2020

10/07/2020 | 10:13

Quyết định số: 1333/QĐ-ĐHTN ngày 6/7/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học đợt 2 năm 2020 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

10/07/2020 | 09:30

Quyết định số: 1332/QĐ-ĐHTN ngày 06/7/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 2/16 <12345678910...1516>