Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 20-10-2021

Danh sách sinh viên được cấp bằng theo Quyết định số 1909/QĐ-ĐHTN ngày 24/10/2014

04/05/2015 | 10:43

Danh sách cấp bằng kèm theo số hiệu bằng, số vào sổ

Danh sách sinh viên học lớp văn bằng 2 được cấp bằng theo Quyết định số 1908/QĐ-ĐHTN ngày 24/10/2014

04/05/2015 | 10:41

Danh sách cấp bằng kèm theo số hiệu bằng, số vào sổ

Danh sách sinh viên được cấp bằng theo Quyết định số 1808/QĐ-ĐHTN ngày 15/10/2014

04/05/2015 | 10:38

Danh sách cấp bằng kèm theo số hiệu bằng, số vào sổ

Danh sách sinh viên được cấp bằng theo Quyết định số 1807/QĐ-ĐHTN ngày 15/10/2014

04/05/2015 | 10:33

Danh sách cấp bằng kèm theo số hiệu bằng, số vào sổ

Quyết định v/v công nhận cấp bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên của Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

23/04/2015 | 17:14

Quyết định số 642/QĐ-ĐHTN ngày 14/04/2015

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp (bổ sung) cho sinh viên của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

30/10/2014 | 09:48

Quyết định số 1909/QĐ-ĐHTN ngày 24/10/2014

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học của Khoa Ngoại ngữ

15/05/2014 | 10:47

Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy cho 73 sinh viên và 01 sinh viên hệ vừa làm vừa học.Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp văn bằng 2 đại học cho 115 sinh viên và 14 sinh viên liên thông hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ. Phát bằng vào các thứ 3,4,5 tại phòng CTHSSV

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học của Khoa Ngoại ngữ

18/04/2014 | 20:03

Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy cho 73 sinh viên và 01 sinh viên hệ vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ.

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học văn bằng 2 hệ chính quy-Ngành ngôn ngữ Anh

11/07/2013 | 10:03

Quyết định số 572/QĐ-ĐHTN ngày 4/6/2013

Trang 16/16 <12...678910111213141516>