Thông tin du học

Ngày 07-04-2016

Thông báo về việc tham dự chương trình giới thiệu học bổng và cơ hội học tập tại Đức

Thông báo số 520/TB-ĐHTN ngày 5/4/2016. Thời hạn đăng ký: Đến 16h00, ngày 16/4/2016

 

Các cá nhân quan tâm có thể đăng ký tham dự  TẠI ĐÂY

Các bài liên quan