Thông tin du học

Ngày 17-02-2014

Thông tin học bổng Đài Loan, học bổng tiếng Hoa, học bổng VEST-500 và kì thi Năng lực Hoa ngữ (TOCFL)

Công văn số 103600 ngày 23 tháng 01 năm 2014

 

Các hướng dẫn đính kèm, ứng viên liên hệ với đ/c Hoàng Vân An - Bộ phận Quan hệ quốc tế- Khoa Ngoại ngữ.

Điện thoại liên hệ: 098.8586.175 hoặc 0280.6573877

Các bài liên quan