Thông tin du học

Ngày 03-10-2022

Hướng dẫn xin học bổng tiếng Hoa năm 2019 - Khu vực Huế trở ra phía Bắc Việt Nam

11/01/2019 | 08:23

Chi tiết xem tại tệp đính kèm

Hướng dẫn xin học bổng Đài Loan năm 2019 - Khu vực Huế trở ra phía Bắc Việt Nam

10/01/2019 | 16:30

Thông tin chi tiết tại tệp đính kèm

Thông báo Chương trình trao đổi sinh viên 1 kỳ học tại Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo - Đài Loan

19/09/2018 | 08:42

Số:255/TB-KNN

Thông báo chương trình Trại Đông tại Đại học Trung Nguyên - Đài Loan

13/03/2018 | 14:46

Thông báo số:361/TB-ĐHTN ngày 12/3/2018. Thông tin chi tiết chương trình xem file đính kèm.

50 suất học bổng du học cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

31/07/2016 | 10:59

Từ năm 2016, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên hợp tác với Học viện Hồng Hà, Vân Nam, Trung Quốc triển khai chương trình hợp tác đào tạo trình độ đại học theo mô hình 2+2. Từ nay đến năm 2018, hàng năm, Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN sẽ dành 50 suất học bổng cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tuyển mới được đăng ký tham gia chương trình này.

Thông báo về việc tham dự chương trình giới thiệu học bổng và cơ hội học tập tại Đức

07/04/2016 | 08:39

Thông báo số 520/TB-ĐHTN ngày 5/4/2016. Thời hạn đăng ký: Đến 16h00, ngày 16/4/2016

Thông báo học bổng Chính phủ Hàn Quốc, học tập tại trường Đại học Keimyung

27/03/2015 | 08:16

Công văn số 337/ĐHTN-HTQT ngày 03/03/2015

Thông báo v/v tổ chức buổi giới thiệu học bổng của Chính phủ Úc

27/03/2015 | 08:03

Công văn số 340/ĐHTN-HTQT ngày 03/3/2015

Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc

26/03/2015 | 17:06

Thông báo số 369/ĐHTN-HTQT ngày 09/03/2015

Thông tin học bổng Đài Loan, học bổng tiếng Hoa, học bổng VEST-500 và kì thi Năng lực Hoa ngữ (TOCFL)

17/02/2014 | 15:01

Công văn số 103600 ngày 23 tháng 01 năm 2014

Trang 1/1 <1>